Årsresumé 2021

Snart har hela 2021 passerat och vi på Ecovice ser tillbaka på året som både roligt, utmanande och lärorikt. Det går inte att undvika att ta upp att vi även detta år har präglats av pandemin och allt vad den har inneburit. Med det i åtanke är vi väldigt glada att vi är en byrå som har arbetat digitalt sedan start, det har gjort att vi kunnat bedriva vår verksamhet så gott som vanligt.

Fortsätt läsa

Fem saker att ha koll på inför bokslutet

Alla företag behöver efter ett avslutat räkenskapsår göra en sammanställning av den löpande bokföringen – ett bokslut. Vilken typ av bokslut ditt företag ska göra beror på vilket typ av företag du driver och storleken på ditt företag. Nedan går vi igenom vilket typ av bokslut som gäller för ditt företag och fem viktiga saker att tänka på.

Fortsätt läsa

Friskvårdsbidrag till anställda

Friskvårdsbidrag är en av flera förmåner du som arbetsgivare kan erbjuda dina anställda. Friskvårdsbidraget är ett på förhand fastställt belopp som arbetsgivare erbjuder anställda att använda för att betala motion eller annan friskvård. Syftet är att öka medarbetarnas välmående och företagets attraktionskraft på arbetsmarknaden.

Fortsätt läsa

Julgåvor till anställda 2021

Har du funderat på att köpa en julgåva till dina anställda? Många arbetsgivare vill tacka och belöna sina anställda för ett väl utfört arbete under året. Ett fint sätt att visa sin uppskattning är med hjälp av julgåvan. Under 2020 tog regeringen bort förmånsbeskattningen på gåvor till anställda till ett värde av 1000 kronor per anställd. Även under 2021 gäller den skattefria gåvan och beloppet är dessutom höjt till 2000 kronor per anställd.

Fortsätt läsa

Ska du anställa extrapersonal? Det här behöver du ha koll på

När vi i slutet av förra månaden gick in i fas 4 av regeringens plan för avveckling av restriktioner så innebar det bland annat att deltagartaken för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar togs bort. Samt att de kvarvarande restriktionerna som fanns på serveringsställen slutade gälla. Detta innebär att många inom kultur-, restaurang- och nöjesbranschen kan återgå till sin verksamhet så som den var innan pandemin.

Fortsätt läsa

Förändringar i bilförmåner under 2021

Under sommaren har nya beräkningsregler för förmånsbilar börjat gälla. Från den 1 juli 2021 justerades reglerna för bilförmånsberäkning, detta för att förmånsvärdet bättre ska spegla kostnaden för en privatägd bil. Den nya schablonen för bilförmånen beräknas genom summan av två delkomponenter. Den ränterelaterade delkomponenten ökar med knappt 1% av nybilspriset och den prisrelaterade delkomponenten höjs från 9% till 13% av nybilspriset för samtliga fordon.

Fortsätt läsa

  • 1
  • 2