Traktamente och milersättning vid resor i tjänsten

Traktamente är en ekonomisk ersättning du som arbetsgivare betalar ut i samband med tjänsteresor, för att täcka den ökade levnadskostnaden resan kan innebär för din anställda. Exempel på ökade levnadskostnader är bland annat utgifter för logi, högre måltidskostnader och diverse småutgifter. Traktamentet är i vissa fall skattefritt för den som är anställd, detta om traktamentet inte är högre än det avdragsgilla schablonbeloppet som vi benämner nedan. De krav som finns för att arbetstagaren ska ha rätt att få skattefritt traktamente av dig som arbetsgivare är:

Fortsätt läsa

Sju finansiella nyckeltal för företag att hålla koll på

Finansiella nyckeltal (Key performance indicators, KPI:er) är ett mätbart värde som används för att värdera och analysera ett företag. Genom att implementera och följa upp KPI:er är det enklare att se företagets utveckling över tid och jämföra det mot andra bolag på ett enkelt sätt.

Fortsätt läsa

Utdelning eller lön från ett fåmansbolag med vinst

Om du ska ta ut pengar från ditt fåmansbolag som har gått med vinst under året finns det i huvudsak två olika alternativ för att plocka ut ersättning från bolaget – utdelning eller lön. Vilket du väljer kommer påverka din pension, sjukersättning och föräldrapenning för att nämna några. Det påverkar även vilken skatt du ska betala. Det finns en del viktiga aspekter att väga in för att få det mest fördelaktiga utfallet. Vi går igenom alternativen för att underlätta för dig i beslutet om vilken ersättning du ska plocka ut.

Fortsätt läsa

Årsresumé 2021

Snart har hela 2021 passerat och vi på Ecovice ser tillbaka på året som både roligt, utmanande och lärorikt. Det går inte att undvika att ta upp att vi även detta år har präglats av pandemin och allt vad den har inneburit. Med det i åtanke är vi väldigt glada att vi är en byrå som har arbetat digitalt sedan start, det har gjort att vi kunnat bedriva vår verksamhet så gott som vanligt.

Fortsätt läsa

Fem saker att ha koll på inför bokslutet

Alla företag behöver efter ett avslutat räkenskapsår göra en sammanställning av den löpande bokföringen – ett bokslut. Vilken typ av bokslut ditt företag ska göra beror på vilket typ av företag du driver och storleken på ditt företag. Nedan går vi igenom vilket typ av bokslut som gäller för ditt företag och fem viktiga saker att tänka på.

Fortsätt läsa

Friskvårdsbidrag till anställda

Friskvårdsbidrag är en av flera förmåner du som arbetsgivare kan erbjuda dina anställda. Friskvårdsbidraget är ett på förhand fastställt belopp som arbetsgivare erbjuder anställda att använda för att betala motion eller annan friskvård. Syftet är att öka medarbetarnas välmående och företagets attraktionskraft på arbetsmarknaden.

Fortsätt läsa