Förändringar i bilförmåner under 2021

Under sommaren har nya beräkningsregler för förmånsbilar börjat gälla. Från den 1 juli 2021 justerades reglerna för bilförmånsberäkning, detta för att förmånsvärdet bättre ska spegla kostnaden för en privatägd bil. Den nya schablonen för bilförmånen beräknas genom summan av två delkomponenter. Den ränterelaterade delkomponenten ökar med knappt 1% av nybilspriset och den prisrelaterade delkomponenten höjs från 9% till 13% av nybilspriset för samtliga fordon.

Hur påverkar detta dig?

Den nya schablonberäkningen påverkar anställda med bilförmån för bilar som tas i trafik för första gången den 1 juli 2021 eller senare. Anställda med en befintlig bilförmån eller för bilar som registrerades innan den 1 juli 2021 påverkas inte av ändringen förrän förmånsbilen byts ut mot en ny bil. Detta innebär att förmånsbilar blir mindre förmånliga, om du inte har en bil med ett nybilspris över ca 650 000kr. Då kan de nya bestämmelserna fortfarande innebära en viss minskning av förmånsvärdet.

 

Önskar du vidare hjälp kan du maila oss på kontakt@ecovice.se eller ringa oss på 0470-695 00.
Är du redan kund hos oss hänvisar vi dig till din kontaktperson.
/Johanna på Ecovice