Stöd för företag under Corona

Många företagare har det fortsatt tufft med anledning av Coronapandemin. För att ge dig som företagare en lätt överblick över situationen har vi gjort en sammanställning av de stöd som just nu går att söka. Har du frågor eller funderingar kring stöden som finns är du mer än välkomna att kontakta oss. Vi hjälper dig med allt ifrån rådgivning, beräkningar och ansökningar.

Korttidsarbete

Möjligheten för att söka stöd för korttidsarbete öppnade den 29 mars. Om du vill söka stöd för december månad måste ansökan vara inskickad innan april är slut. För att kunna ansöka om stödet måste avtal mellan företaget och de anställda finnas, vara signerade, och bifogas i ansökan.
Detta ska dock vara underskrivet senast den 29 mars om du ska kunna söka stödet retroaktivt för 1 december 2020 – 31 mars 2021. Annars kan du ansöka från och med det datum avtalet är underskrivet.

Ett nytt beslut är taget angående ersättningsgraden. Nu kommer ersättningen på 75% , och även möjligheten att permittera 80% kvarstå fram till 30 juni 2021.
Kraven att påvisa behovet av stödet har ökat, och många företag måste komplettera sina uppgifter med underlag som bevisar behovet.

Om företaget inte har kollektivavtal måste 70% av de anställda godkänna och delta i korttidsarbetet. Alla som deltar måste vara permitterade i samma grad om de utgår från samma driftsenhet.

Jämförelsemånaden är fortsatt samma som den var under 2020, den månaden som inföll tre månader innan första stödmånaden. Detta innebär att du som sökte stöd från april 2020, bara fick söka för de som varit anställda i januari 2020, vilket i det fallet är jämförelsemånaden. Därmed går det inte att ansöka om stöd för någon som har tillkommit i personalstyrkan efter januari 2020, inte under perioden december 2020 – juni 2021 heller. Om första stödmånaden var maj 2020 så är jämförelsemånaden februari 2020, och så vidare.

Omställningsstöd

Under 2020 kunde du som företagare ansöka om omställningsstöd, om du hade minskat din nettoomsättning med en viss procent jämfört med föregående år. Nu har regeringen beslutat att införa omställningsstöd även för perioderna:
• Augusti till oktober 2020, för dig som har gjort ett tapp på mer än 40% av sin omsättning jämfört med samma period 2019.
• November till december 2020, för dig som har gjort ett tapp på mer än 30% av sin om sättning jämfört med samma period 2019.
• Januari till februari 2021, för dig som har gjort ett tapp på mer än 30% av sin om sättning jämfört med samma period 2019.
Det finns ännu inget beslut fattat i detta ärende, men när beslutet är taget kommer det gå att ansöka om stödet från mina sidor på Skatteverkets hemsida.

Du kan ansöka om stödet från mina sidor på Skatteverkets hemsida från och med den 25 februari. Ansökan måste ha lämnats in senast den 30 april 2021. Om du vill söka stödet för perioden januari – februari 2021 öppnar ansökan för detta den 1 mars. Det behövs separata ansökningar för varje period.

Nedstängningsstöd

Den nya tillfälliga pandemilagen trädde i kraft den 10 januari 2021. Detta innebär bland annat att regeringen, med stöd av lagen, kommer kunna stänga ner vissa verksamheter som är extra kritiska för spridningen av Covid-19.
I samband med detta har ett lagförslag utvecklats om stöd för företag som drabbas av total nedstängning. Detta stöd skulle innebära att ett företag som fått stänga igen sin verksamhet på grund av den nya lagen, får möjlighet att söka ett stöd som täcker 100% av företagets fasta kostnader under nedstängningsperioden.

Om ditt företag inte omfattas av korttidsarbete ingår även lönekostnader i nedstängningsstödet, för att undvika att du behöver säga upp din personal. På detta sätt står ni rustade att sätta igång verksamheten igen när möjlighet ges.

Kompetensutveckling

Du som vill ta vara på den tiden då personalen är permitterad, kommer att kunna få ersättning för viss kompetensutveckling i vår. Du söker ersättning för kompetensinsatser i samband med ansökan för korttidsarbetet.
Det går att söka stödet retroaktivt från 1 januari 2021.
Ersättningen uppgår till 60% av kostnaden för kompetensinsatserna, upp till ett maxbelopp per arbetstagare. Maxbeloppet per arbetstagare är 10 000 kr.

 

Informationen på denna sidan är uppdaterad 2021-04-27.

 

Önskar du vidare hjälp kan du maila oss på kontakt@ecovice.se eller ringa oss på 0470-695 00.
Är du redan kund hos oss hänvisar vi dig till din kontaktperson.
/Johanna på Ecovice